සුභානි 5


 

5 ත් බලන්න මචාලා

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 54

මගේ wife 7


 

 

මෙන්න 7 බලන්න

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 30

මම කැම්පස් එකේදි ගත්ත සැප 4


 

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 10

කුමුදු s’ story


 

මෙන්න තවත් සුපිරි කථාවක් බලන්නන. කලින් ගිය Campus story එකේ 2 වන කොටස.

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 16

සුභානි 4


 

මෙන්න 4 වන කොටසත් ටිකක් කොටයි හොදයි.

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 21

අන්කල් ගේ ගෙදරදි


 

මෙන්න තවත් අලුත් කථාවක්. මෙක එවුවේ කමනි කියලා කෙනෙක්.

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 17

password එක ගැනයි මේ


site එකේ privacy එක ගැන හිතලා අපි පරණ කථා ටික protect කරලා තියෙන්නේ. mail කරලා තියන අයට තව මාසයකින් reply කරන්නම්.

ප්‍රතිචාර 43

රොමාලි


403195_221509654612511_502257301_n

මෙන්න අපේ පරණ රසිකයෙක් ගේ කථාවක්. රසවිදින්නකෝ Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 6

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 796 other followers