කියවන්න

Advertisements
  1. #1 by kolla on 2013 අගෝස්තු 30 - ප.ව. 9:18

    A mata 20 hodei

  2. #2 by Dinesh on 2014 මාර්තු 24 - පෙ.ව. 10:41

    HOW TO GET THE “password” TO READ SOME STORIES WHICH REQUEST THE “PASSWORD”.

  3. #3 by walpolagunasiri on 2014 නොවැම්බර් 19 - ප.ව. 6:01

    Good

ලබාදෙන්නකෝ ප්‍රතිචාරයක්

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w