අැය සහ මම


larbcge

ගොඩක් කාලෙකින් ඉතින්

SEEMA

Advertisements
  1. #1 by taranga on 2015 ජූලි 21 - ප.ව. 3:34

    kalekin neda? digatama update karanna

  2. #2 by Subani love on 2015 ජූලි 25 - ප.ව. 2:16

    Mona hut____ da me, subani dapan ko.

ලබාදෙන්නකෝ ප්‍රතිචාරයක්

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )